МАЛІТВА аб родзе ТЭКСТ

Добры дзень, я хацеў бы даведацца ці існуюць у праваслаўі малітвы за свой род? Я знайшоў некаторыя, але яны сумнеўныя, можа толькі другая малітва правільная? Гэтыя малітвы падыходзяць? І як маліцца за свой род?

Малітва 1-я, ЗА спачылы СВОЙ РОД
Памяні Госпадзе, увесь спачылы род мой; усіх, хто ад прабацькі нашага Адама, памерлых родапачынальнікаў, прабацькоў, праайцоў, прамаці і ўсіх ад веку і да сёньня спачылых родзічаў маіх па плоці, якіх імёны Ты ўся весі, і аслабіць, даруй, памілуй і прабач ім уся правіны іх вольныя і міжвольныя і даруй ім Валадарства Нябеснае. Амэн.

Малітва 2-я, аб спачынку ЎСІХ праваслаўных хрысціян, Аб ІХ ЖА несці КАМУ ПОМОЛИТИСЯ

Госпадзе Езусе Хрысце Божа наш, прымі маленьне гэтае ў пренебесный Твой ахвярнік у воню духмянасці духоўнага, і спамяні душы преставльшихся рабоў Тваіх, усякага племя, хрысьціянскага кшталту, у Цябе, Сына Божага, праўду вернікам, і ўсялякім чынам ад жыцьця гэтага тымі, што адышлі: па агні , у вадзе, у зямлі і на воздусе, нуждною і горкую сьмерцю разлучыла ад глада, смагі, галізны і брыда, маланкаю, і громам здзіўленых, атруціўшыся уморенных, у вязніцах заменчаных, на ратех, на шляхамі, на стогнах і ў домех забітых, у гарах аблудных, ад звяроў каб яны іх зьелі, у палон отве енных і пасечаных, ад д'ябальскіх пакут і насильства сканаўшых і ўсякай сьмерцю памерлых, не паспавядаў, і не датычны Святых Тайн, ад жыцьця гэтага выкрадзеных, па невымоўным і недоведомым лёсаў Тваім, і іх жа несть каму памянуць, уся спачын, ад паветраных пакут затрымання ўсёмагутнага Ці правіцаю барані, і ў Царства Нябеснае усялі. Ты, Усёмагутны Божа, умерщвляяй, абрынае ў пекла і ўзводзяць, дзеля Тваёй безмерныя дабрыні излиянныя крыві Тваёй Прачыстае, явы ім тваю літасць, ня лютасьці Тваёю пакарання іх, ды не да канца загінуць, прымі іх нуждную смерць ць задавальненне аб грахах, апошняе іх издохновение ўнясе замест веравызнаньня ці ў сардэчнае знішчэнне, залічы іх смяротнае гарота ў пакутніцтва, ды са пакутнікі Тваімі Табою спачнуць славяць премилосердаго Творцы вякі. Амэн.

МАЛІТВА Іаана КРЕСТЬЯНКИНА

(Аб выкараненні родавых грахоў).

Госпадзе, даруй мяне і род мой, да мяне, ўва мне, ад мяне выходны; Госпадзе, даруй нам цяжкія грахі прабацькоўскіх, бацькоўскія, дзіцячыя і зрабіліся мною зь юнацтва і па сённяшні дзень. І здымі кару пакарання, праклёны, заклёны роду майго, да мяне, ўва мне і ад мяне выходнага.
Госпадзе! Увесь я прад Табою. Зрабі мяне быць у волі Тваёй, таму што я не ведаю, што карысна мне. Ты ствары змаганьне зь ворагамі маімі, таму што я не здольны бачыць ўсёй злосці іх і ўсіх іх хітрыкаў.

МАЛІТВА ЗА Выгляд: за грахі, ЗА блізкіх і родных, за здароўе ...

Радавое дрэва ў праваслаўі займае асаблівае месца. Лічыцца, што лёс кожнага чалавека залежыць ад ладу жыцця яго продкаў. Даўно почившие нашы продкі аказваюць моцны ўплыў на тое, што адбываецца з кожным з нас. Так, калі ў родзе меліся грэшнікі, якія па якой-небудзь прычыне не пакаяліся ў сваіх правінах, то нашчадкам аж да дваццатага калена за гэта абавязкова прыйдзецца трымаць адказ. Для таго каб ачысціцца ад грахоў продкаў і пазбавіць сябе і сваіх сваякоў ад радавога праклёну трэба чытаць малітву за ўвесь род. Акрамя таго, варта памятаць, што ўсе ўласныя ўчынкі паўплываюць на лёсы нашчадкаў і каму-небудзь абавязкова прыйдзецца расплачвацца за вашыя грахі.

Праваслаўныя малітвы за грахі і ачышчэнне свайго роду

Пры чытанні праваслаўных малітваў, дзеянне якіх накіравана на ачышчэнне свайго роду і пазбаўлення ад грахоў, молячыся чалавек можа напоўніць сваё жыццё пазітывам і ўдасканаліць карму. Сілай праваслаўнай малітвы можна прыбраць знешнюю порчу і радавы праклён.

Малітва за здароўе жывых блізкіх і родных

Сваякі ў жыцці кожнага чалавека гуляюць велізарную ролю. Нам важна зносіны з імі, іх разуменне і падтрымка. Мы ўсе любім сваіх бацькоў, братоў і сясцёр і заўсёды імкнемся аберагаць іх. Для жыццёвага дабрабыту здароўе вельмі важна. Таму, клапоцячыся пра сваіх родных, трэба чытаць малітвы за іх здароўе. З іх дапамогай можна абараніць блізкіх людзей ад негатыву і захаваць іх здароўе, нават у моманты, калі вас няма побач.

Існуе вельмі моцная праваслаўная малітва, якая павінна чытацца кожную раніцу. Але акрамя гэтага не існуе ніякіх абмежаванняў на яе чытання. Таму узносіць яе можна ў любы час, калі ў душы ўзнікне такая неабходнасць.

Тэкст малітвы універсальны. З ёй можна звяртацца да Вышэйшым Сілам, а можна згадаць канкрэтнага Святога, на дапамогу якога вы разлічваеце.

Тэкст яе гучыць так:

«Заклікаю Вышэйшыя Сілы Нябесныя на дапамогу да сябе. Прашу пачуць маю шчырую просьбу і прыйсці да мяне на дапамогу. Прашу, вас упрасіць Госпада Усявышняга дараваць дабраславеньне сваё Рабам Божым (імёны сваякоў). Хай абароніць ён іх ад бед і няшчасцяў, хай уратуе іх пад покрывам сваім святым ад гора і злога погляду, хай пад крыламі сваіх Анёлаў Ахоўнікаў будуць яны абаронены ад ворагаў і зайздроснікаў. Хай напоўняцца душы іхнія дабром і росквітам, ды каб ць здароўі яны знаходзіліся. Амэн ».

Пакаянне і прабачэнне - малітва за ўвесь род
Пакаянне і прабачэнне - малітва за ўвесь род

Існуе моцная пакаяння малітва, якая дазваляе атрымаць прабачэнне ад Госпада для ўсяго свайго роду.

У скарочаным варыянце яна гучыць, як прыведзена ніжэй, але дапоўніць яе можна фразамі на сваё меркаванне:

«Я звяртаюся да Цябе, Госпадзе, Айцец Нябесны, Усемагутны і Усяміласьцівы. Я малюся за сябе і за род свой. Я прашу шчасця для ўсіх маіх родных, каб мае дзеці і ўсе будучыя пакаленні былі здаровыя і шчаслівыя. Каб дадзена ім было зразумець сілу роду свайго.

Можа быць, я мала ведаю пра род свой, можа быць, я не захавала традыцый, а сапраўднай дзякую ўсіх сваіх продкаў, хто стаяў ля вытокаў майго роду. Я раскайваюся ва ўсіх сваіх грахом і прашу, каб родныя людзі не панеслі пакаранне за мае грахі. Я малюся за ўвесь род свой і бяру ўсю адказнасць за ўсе здзяйсненняў маімі сваякамі. Я малюся і прашу аб прабачэнні.

Прашу Цябе, Госпадзе, дараваць членаў маёй радні за недасканаласць. Прашу і малю ачысціць карані майго радавога дрэва. Веру ў ласку Тваю, Госпадзе, і дзякую Цябе.

Я дзякую ўсіх сваіх родных за тое, што яны былі, ёсць і будуць. І калі, калі-небудзь яны мяне пакрыўдзілі, я дарую іх. Я дарую крыўдныя словы і папрокі. Прашу прабачэння ва ўсіх сваіх родных і за тое, што ад мяне зыходзілі крыўды. Род моцны разуменнем і любоўю. Прашу, Госпадзе, даруй нам прабачэнне і пашлі разуменне пэўнай дарогі і гэтым умацуй наш род. Хай сэрцы ўсіх маіх родных напоўняцца любоўю і дабром. Адгукніцеся, Госпадзе, на просьбу маю, а я буду веру ў душы захоўваць і няспынна маліцца і праслаўляць Цябе і ўсе дзеі Твае. Амэн ».

Малітва ў прозе за спачылы род

У праваслаўі вылучаецца асобна малітва, якая чытаецца за спачылы свой род.

Чытай яшчэ:   як дамагчыся ДЕВУШЕК Скарпіёна

Гучыць яна наступным чынам:

Разам з гэтай малітвай чытаецца малітва аб прабачэнні грахоў роду.

Гучыць яна наступным чынам:

Важна таксама не толькі моліцца за спачылы свой род, але і памінаць сваіх бліжэйшых памерлых сваякоў. Рабіць гэта можна не толькі ў адведзеныя спецыяльныя дні, але і ў любы момант, калі ў гэтым узнікае духоўная неабходнасць. Малітвы аб памерлых прадугледжаны таксама ў ранішнім і вячэрнім правіле.

Чаму так важна чытаць малітвы за свой род

Чалавек, які ўвесь час сутыкаецца ў жыцці з цяжкасцямі і нягодамі, павінен задумацца над тым, ці не звязана гэта з грахамі продкаў, якія не былі нікім отмолены і, як следства, дараваныя Богам. Менавіта таму грахі, якія здзейснілі нашы продкі, адпрацоўваем мы, сустракаючы на ​​шляху да мэты бясконцыя перашкоды. Але яшчэ больш небяспечна, калі расплачвацца за грахі папярэдніх пакаленняў даводзіцца ўласным здароўем або здароўем сваіх дзяцей. Таму моліцца за свой род вельмі важна.

Малітва за род дазваляе ачысціць аўру і пазбавіцца:

 • Ад вельмі моцных фобій і надуманых страхаў, якія ператвараюць жыццё ў пекла;
 • Ад пастаяннай стомленасці, апатыі і дэпрэсіі, якія могуць сур'ёзна нашкодзіць здароўю;
 • Ад алкагольнай або наркатычнай залежнасці, якая часта суправаджае людзей у перыяды нешанцавання і няўдачы;
 • Ад бясплоддзя, якое часта прыводзіць да разрыву сямейных адносін;
 • Ад адзіноты, якое выяўляецца ў тым, што чалавеку, нягледзячы на ​​ўсе намаганні, не ўдаецца стварыць сям'ю;
 • Ад негатыву, які праяўляецца агрэсіяй, злосцю і нянавісцю да ўсяго ў навакольным свеце;
 • Ад з'яўлення думак, неўласцівых ўраўнаважанаму чалавеку, да прыкладу, ад жадання здзейсніць суіцыд.

Праваслаўныя малітвы за род дапамагаюць ўсім без выключэння членам роду ў розных сферах. У цэлым такія малітоўныя звароты аднаўляюць прыродную сілу роду. Гэта значыць, што з дапамогай малітваў людзі могуць палепшыць лёсы будучых пакаленняў. Малітвы за род падабаюцца Богу, таму лічацца магутнай духоўнай практыкай.

Малітвы абараняюць род да сёмага калена

Ці праўда што сіла малітвы абараняе род да сёмага калена

Калі за грахі продкаў прыходзіцца расплачвацца нашчадкам да дваццатага калена, то ачысціцца з дапамогай малітвы можна да сёмага калена. Гэта значыць, што назаўсёды пазбавіцца ад радавога праклёну не заўсёды ўдаецца, але абараніць сваіх бліжэйшых нашчадкаў можна.

Варта разумець, што калі вы западозрылі радавое праклён, то малітву за род трэба чытаць абавязкова. Гэта дазволіць змяніць да лепшага не толькі сваё жыццё, але і жыццё сваіх бліжэйшых нашчадкаў.

Каб малітва была эфектыўнай трэба абавязкова наведаць службу ў храме. Гэта дазволіць здабыць душэўны спакой. Пасля службы трэба застацца ў храме і абавязкова ў адзіноце памаліцца за спачын душ продкаў і паставіць свечкі за спачын памерлых.

Пасля наведвання царквы ў хатніх умовах, адасобіўшыся ў асобным пакоі, варта здзейсніць малітоўны абрад пра адпушчэнне грахоў. Такі абрад рэкамендуецца чытаць на працягу 40 дзён запар. Ён мяркуе чытанне трох малітваў. Пачынаецца малітоўны абрад з чытання вядомай усім малітвы «Ойча наш».

Пасля гэтага ўзносіцца такая малітва:

Пасля такой малітвы трэба прачытаць падзякавальную малітву. Дапускаецца сваімі словамі ў адвольнай форме выказаць падзяку ўсім Вышэйшым Сілам, якія моляцца перад Богам за прабачэнне грахоў ўсім вашаму роду. Па заканчэнні 40 дзён род чысціцца ад грахоў продкаў. Акрамя таго, такім спосабам, можна пазбавіцца ад псуты, наведзенай на дом і сям'ю.

Слухаць малітву пакаянне за род:

МАЛІТВА пра свой род Божа літасцівы памілуе і ДАРУЙ ...

Дадзеная артыкул утрымлівае: малітва аб сваім родзе божа міласэрны памілуй і прабач мяне - інфармацыя ўзятая са вcех куткоў святла, электроннай сеткі і духоўных людзей.

Малітва першая за спачылы свой род

Памяні, Госпадзі, увесь спачылы род мой; усіх іжэ ад прабацькі нашага Адама, памерлых родапачынальнікаў, прабацькоў, праайцоў, прамаці, і ўсіх ад веку і да сёньня спачылых родзічаў маіх па плоці, іх жа імёны Ты ўся весі і аслабіць, даруй, памілуй і прабач ім уся правіны іх вольныя і міжвольныя і даруй ім Валадарства Нябеснае. Амэн.

Малітва другая аб прабачэнні грахоў свайго роду

Памяні, Госпадзі, увесь спачылы род мой; усіх іжэ ад прабацькі нашага Адама, памерлых родапачынальнікаў, прабацькоў, праайцоў, прамаці, і ўсіх ад веку і да сёньня спачылых родзічаў маіх па плоці, іх жа імёны Ты ўся весі і аслабіць, даруй, памілуй і прабач ім уся правіны іх вольныя і міжвольныя і даруй ім Валадарства Нябеснае. Амэн.

«Госпадзе Міласэрны і Судзьдзя Праведны, які карае дзяцей за нераскаянага грахі бацькоў да трэцяга і чацьвёртага роду! Памілуй і прабач мяне, маю сям'ю, маіх жывых і ўжо памерлых родзічаў і ўвесь памерлы мой род за вялікія і цяжкія грахі богоотступничества, за злачынства і зневажанне Саборнай клятвы і крестоцелования народа русскаго на вернасць багавыбранай Царскаму Роду, за здраду і здрада на смерць Памазанца Божага - Сьвятога Цара Мікалая II Аляксандравіча і ўсёй яго Святой Сем'і, за адрачэнне ад Бога і Праваслаўнай Веры, за ганенні на Святую Веру і Царква, за разбурэнне і апаганьванне Храмаў Божых, святынь і свайго Праваслаўнага Айчыны, за ід лопоклонство і шанаванне багабрыдкай святаў, абрадаў, ідалаў, знакаў і ідэалаў сатанінскай рэлігіі багаборцы, за ўсе самагубства, забойства, вядзьмарства, блуд, распуста, матершину, блюзьнерства і ўсе аборты учыненыя з роду майго, і за ўсе іншыя цяжкія грахі, зьнявагі, блюзнерства , брыдоты і беззаконня роду майго ад стагоддзя Які зрабіў, пра іх жа Ты ўся весі, Госпадзе.

Не пакінь нас да канца ў грахах нашых загінуць, але адпусцілі, даруй, памілуй і прабач мяне, маю сям'ю, маіх бацькоў, маіх жывых і памерлых родзічаў, увесь памерлы мой род.

Дазволь Соузы граху і няпраўды, разадранае клятву, якай мы звязаны за беззаконні нашы, здымі праклён за гэтыя страшныя грахі зь мяне і з усяго майго роду. Амэн ».

Радавое дрэва ў праваслаўі займае асаблівае месца. Лічыцца, што лёс кожнага чалавека залежыць ад ладу жыцця яго продкаў. Даўно почившие нашы продкі аказваюць моцны ўплыў на тое, што адбываецца з кожным з нас. Так, калі ў родзе меліся грэшнікі, якія па якой-небудзь прычыне не пакаяліся ў сваіх правінах, то нашчадкам аж да дваццатага калена за гэта абавязкова прыйдзецца трымаць адказ. Для таго каб ачысціцца ад грахоў продкаў і пазбавіць сябе і сваіх сваякоў ад радавога праклёну трэба чытаць малітву за ўвесь род. Акрамя таго, варта памятаць, што ўсе ўласныя ўчынкі паўплываюць на лёсы нашчадкаў і каму-небудзь абавязкова прыйдзецца расплачвацца за вашыя грахі.

Праваслаўныя малітвы за грахі і ачышчэнне свайго роду

Пры чытанні праваслаўных малітваў, дзеянне якіх накіравана на ачышчэнне свайго роду і пазбаўлення ад грахоў, молячыся чалавек можа напоўніць сваё жыццё пазітывам і ўдасканаліць карму. Сілай праваслаўнай малітвы можна прыбраць знешнюю порчу і радавы праклён.

Малітва за здароўе жывых блізкіх і родных

Сваякі ў жыцці кожнага чалавека гуляюць велізарную ролю. Нам важна зносіны з імі, іх разуменне і падтрымка. Мы ўсе любім сваіх бацькоў, братоў і сясцёр і заўсёды імкнемся аберагаць іх. Для жыццёвага дабрабыту здароўе вельмі важна. Таму, клапоцячыся пра сваіх родных, трэба чытаць малітвы за іх здароўе. З іх дапамогай можна абараніць блізкіх людзей ад негатыву і захаваць іх здароўе, нават у моманты, калі вас няма побач.

Існуе вельмі моцная праваслаўная малітва, якая павінна чытацца кожную раніцу. Але акрамя гэтага не існуе ніякіх абмежаванняў на яе чытання. Таму узносіць яе можна ў любы час, калі ў душы ўзнікне такая неабходнасць.

Тэкст малітвы універсальны. З ёй можна звяртацца да Вышэйшым Сілам, а можна згадаць канкрэтнага Святога, на дапамогу якога вы разлічваеце.

Тэкст яе гучыць так:

Пакаянне і прабачэнне - малітва за ўвесь род

Існуе моцная пакаяння малітва, якая дазваляе атрымаць прабачэнне ад Госпада для ўсяго свайго роду.

У скарочаным варыянце яна гучыць, як прыведзена ніжэй, але дапоўніць яе можна фразамі на сваё меркаванне:

Чытай яшчэ:   ПРАГНОЗЫ ПА КУРСУ ДАЛЯРА на 2019 г. Хазін

Малітва ў прозе за спачылы род

У праваслаўі вылучаецца асобна малітва, якая чытаецца за спачылы свой род.

Гучыць яна наступным чынам:

Разам з гэтай малітвай чытаецца малітва аб прабачэнні грахоў роду.

Гучыць яна наступным чынам:

Важна таксама не толькі моліцца за спачылы свой род, але і памінаць сваіх бліжэйшых памерлых сваякоў. Рабіць гэта можна не толькі ў адведзеныя спецыяльныя дні, але і ў любы момант, калі ў гэтым узнікае духоўная неабходнасць. Малітвы аб памерлых прадугледжаны таксама ў ранішнім і вячэрнім правіле.

Чаму так важна чытаць малітвы за свой род

Чалавек, які ўвесь час сутыкаецца ў жыцці з цяжкасцямі і нягодамі, павінен задумацца над тым, ці не звязана гэта з грахамі продкаў, якія не былі нікім отмолены і, як следства, дараваныя Богам. Менавіта таму грахі, якія здзейснілі нашы продкі, адпрацоўваем мы, сустракаючы на ​​шляху да мэты бясконцыя перашкоды. Але яшчэ больш небяспечна, калі расплачвацца за грахі папярэдніх пакаленняў даводзіцца ўласным здароўем або здароўем сваіх дзяцей. Таму моліцца за свой род вельмі важна.

Малітва за род дазваляе ачысціць аўру і пазбавіцца:

 • Ад вельмі моцных фобій і надуманых страхаў, якія ператвараюць жыццё ў пекла;
 • Ад пастаяннай стомленасці, апатыі і дэпрэсіі, якія могуць сур'ёзна нашкодзіць здароўю;
 • Ад алкагольнай або наркатычнай залежнасці, якая часта суправаджае людзей у перыяды нешанцавання і няўдачы;
 • Ад бясплоддзя, якое часта прыводзіць да разрыву сямейных адносін;
 • Ад адзіноты, якое выяўляецца ў тым, што чалавеку, нягледзячы на ​​ўсе намаганні, не ўдаецца стварыць сям'ю;
 • Ад негатыву, які праяўляецца агрэсіяй, злосцю і нянавісцю да ўсяго ў навакольным свеце;
 • Ад з'яўлення думак, неўласцівых ўраўнаважанаму чалавеку, да прыкладу, ад жадання здзейсніць суіцыд.

Праваслаўныя малітвы за род дапамагаюць ўсім без выключэння членам роду ў розных сферах. У цэлым такія малітоўныя звароты аднаўляюць прыродную сілу роду. Гэта значыць, што з дапамогай малітваў людзі могуць палепшыць лёсы будучых пакаленняў. Малітвы за род падабаюцца Богу, таму лічацца магутнай духоўнай практыкай.

Ці праўда што сіла малітвы абараняе род да сёмага калена

Калі за грахі продкаў прыходзіцца расплачвацца нашчадкам да дваццатага калена, то ачысціцца з дапамогай малітвы можна да сёмага калена. Гэта значыць, што назаўсёды пазбавіцца ад радавога праклёну не заўсёды ўдаецца, але абараніць сваіх бліжэйшых нашчадкаў можна.

Варта разумець, што калі вы западозрылі радавое праклён, то малітву за род трэба чытаць абавязкова. Гэта дазволіць змяніць да лепшага не толькі сваё жыццё, але і жыццё сваіх бліжэйшых нашчадкаў.

Каб малітва была эфектыўнай трэба абавязкова наведаць службу ў храме. Гэта дазволіць здабыць душэўны спакой. Пасля службы трэба застацца ў храме і абавязкова ў адзіноце памаліцца за спачын душ продкаў і паставіць свечкі за спачын памерлых.

Пасля наведвання царквы ў хатніх умовах, адасобіўшыся ў асобным пакоі, варта здзейсніць малітоўны абрад пра адпушчэнне грахоў. Такі абрад рэкамендуецца чытаць на працягу 40 дзён запар. Ён мяркуе чытанне трох малітваў. Пачынаецца малітоўны абрад з чытання вядомай усім малітвы «Ойча наш».

Пасля гэтага ўзносіцца такая малітва:

Пасля такой малітвы трэба прачытаць падзякавальную малітву. Дапускаецца сваімі словамі ў адвольнай форме выказаць падзяку ўсім Вышэйшым Сілам, якія моляцца перад Богам за прабачэнне грахоў ўсім вашаму роду. Па заканчэнні 40 дзён род чысціцца ад грахоў продкаў. Акрамя таго, такім спосабам, можна пазбавіцца ад псуты, наведзенай на дом і сям'ю.

Малітва пра свой род божа міласэрны памілуй і прабач мяне

Малітва 1-я за спачылы род

Памяні, Госпадзі, увесь спачылы род мой; усіх, хто ад прабацькі нашага Адама, памерлых родапачынальнікаў, прабацькоў, праайцоў, прамаці і ўсіх ад веку і да сёньня спачылых родзічаў маіх па плоці, іх жа імёны Ты ўся весі, і аслабіць, даруй, памілуй і прабач ім уся правіны іх вольная і міжвольная і даруй ім Валадарства Нябеснае. Амэн.

Малітва 2-я аб прабачэнні грахоў свайго роду

Госпадзе Міласэрны і Судзьдзя Праведны, які карае дзяцей за нераскаянага грахі бацькоў да трэцяга і чацвёртага роду! Памілуй і прабач мяне, маю сям'ю, маіх жывых і ўжо памерлых родзічаў і ўвесь памерлы мой род за вялікія і цяжкія грахі богоотступничества, за злачынства і зневажанне Саборнай клятвы і крестоцелования народа русскаго на вернасць багавыбранай Царскаму Роду, за здраду і здрада на смерць Памазанца Божага - Сьвятога Цара Мікалая II Аляксандравіча і ўсёй яго Святой Сем'і, за адрачэнне ад Бога і Праваслаўнай Веры, за ганенні на Святую Веру і Царква, за разбурэнне і апаганьванне Храмаў Божых, святынь і свайго Праваслаўнага Айчыны, за і олопоклонство і шанаванне багабрыдкай святаў, абрадаў, ідалаў, знакаў і ідэалаў сатанінскай рэлігіі багаборцы, за ўсе самагубства, забойства, вядзьмарства, блуд, распуста, мат, блюзьнерства і ўсе аборты учыненыя з роду майго, і за ўсе іншыя цяжкія грахі, зьнявагі, блюзнерства , брыдоты і беззаконня роду майго ад стагоддзя Які зрабіў, аб нихже Ты ўся весі, Госпадзе. Не пакінь нас да канца ў грахах нашых загінуць, але адпусцілі, даруй, памілуй і прабач мяне, маю сям'ю, маіх бацькоў, маіх жывых і памерлых родзічаў, увесь памерлы мой род. Дазволь Соузы граху і выправіў, разадранае клятвы, якай мы звязаны за беззаконні нашы, здымі праклён за гэтыя з мяне і з усяго майго роду. Амэн.

Малітва 1-я пра выратаванне Расіі

Госпадзе Езусе Хрысце, Сыне Божы! Малітвамі Прачыстае Тваёй Маці, Сьвятога Вялікапакутніка і адкупіцеля Цара Мікалая і Усіх Царскіх Пакутнікаў і Навамучанікаў ў зямлі Российстей прасіялых, прадоўжы нам нявартым час на пакаянне, злучы нас ць былі адно статак Тваё ўсёмагутнага правіцай Тваёю, не пазбаў нас пастырскаго апекі і дзеепрыметнікі Святых Тваіх Дароў, барані нас ад спакушэння і друку беззаконнага антыхрыста, выратуй Святую Зямлю Рускую, абудзі нам дзяржаўнасьць абаронцы - Валадара Православнаго, Памазанца Твайго і выратуй душы нашы. Амэн.

Малітва 2-я пра выратаванне Расіі

Госпадзе Езусе Хрысце, Божа наш! Прымі ад нас, недастойных рабоў Тваіх, старанна маленьне гэтае і, дараваўшы нам ўся грахі наша, спамяні ўсіх непрыяцеляў, якія ненавідзяць і крыўдзіцелям нашым, і ня Вярні ім па справай іх, але па вялікай Тваёй міласьці зьвярні іх: няверных да правыя веры і набожнасьці , верных жа ва еже уклонитися ад зла і выконваць добрую. Нас жа ўсіх і Царкву Тваю Святую ўсёмагутнага Тваёю моцаю ад усякага злаго абставінах милостивно барані. Шматпакутнай Айчына наша ад прыгнёту жидовскаго, бязбожнікаў прагных і ўлады іх вызвалі і аднаві Святую Праваслаўную Русь на чале з памазанца Тваім. Верных жа рабоў Тваіх, у скрусе і смутку дзень і нощь галосяць да Табе, многоболезненный лямант пачуй, Шматміласьцявы Божа наш, і выведзі з истления жывот іх. Падай жа свет і цішыню, любоў і зацвярджэнне і хуткае прымірэнне людем Тваім, іх жа сумленным Тваёю крывёю адкупіў Ты. Але і адступіць ад Табе і Табе не тым, якія шукаюць паказаны будзі, ва еже ніводнаму ад іх загінуць, але ўсім ім выратавацца і ў розум праўды прыйсці, ды ўсі ў зычнымі адзінайдумнай і для няспыннага любові праславяць найпачэснейшае імя Тваё, терпеливодушне, незласлівы Госпадзе, у на вякі вякоў. Амэн.

Малітва свайго роду

Госпадзе Міласэрны і Судзьдзя Праведны, які карае дзяцей

за нераскаянага грахі бацькоў да трэцяга і чацвёртага роду!

Памілуй і прабач мяне, маю сям'ю, маіх жывых і ўжо памерлых

родзічаў і ўвесь памерлы мой род за вялікія і цяжкія грахі

богоотступничества, за злачынства і зневажанне Саборнай клятвы

і крестоцелования народа Рускага на вернасць багавыбранай

Царскага Роду, за здраду і здрада на смерць Памазанца

Божага - Святога Цара Мікалая Другога Аляксандравіча і ўсёй яго

Святой Сям'і, за адрачэнне ад Бога і Праваслаўнай Веры, за ганенні

на Святую Веру і Царква, за разбурэнне і апаганьванне Храмаў Божых,

Чытай яшчэ:   ГАРАСКОП КОЗЕРОГ НА снежні 2018 АД Марфа БОМБУШКАР

святынь і свайго Праваслаўнага Айчыны, за ідалапаклонства і

шанаванне багабрыдкай святаў, абрадаў, ідалаў, знакаў і

ідэалаў сатанінскай рэлігіі багаборцы, за ўсе самагубства,

забойства, вядзьмарства, блуд, распуста, мат, блюзьнерства і

усе аборты учыненыя з роду майго, і за ўсе іншыя цяжкія грахі,

блюзьнерствы, блюзнерства, брыдоты і беззаконня роду майго ад стагоддзя

Які зрабіў, аб нихже Ты ўся весі, Госпадзе. Не пакінь нас да канца

ць грахах нашых загінуць, але адпусцілі, даруй, памілуй і прабач мяне,

маю сям'ю, маіх бацькоў, маіх жывых і памерлых родзічаў,

ўвесь памерлы мой род. Дазволь Соузы граху і няпраўды, разадранае клятву,

якай мы звязаны за беззаконні нашы, здымі праклён за гэтыя страшныя

грахі зь мяне і з усяго майго роду. Амэн.

© Copyright: Юрый К., 24 Студзень 2014

Рэгістрацыйны нумар № 000064316

Падзяліцца з сябрамі:

Нам вельмі прыемна, што Вы зайшлі на ЛитСайт. Тут мы апішам крыху, для чаго мы стварылі гэты сайт

і якія мэты ставім сабе.

У першую чаргу наша мэта - даць для аўтараў пляцоўку для размяшчэння сваіх твораў і

для прыцягнення чытачоў.

Дадатковая мэта - пры дасягненні вызначанага ліку аўтараў і чытачоў ўшчыльную заняцца

супрацоўніцтвам c выдавецтвамі для таго, каб нашы аўтары маглі бясплатна выдаць уласныя

кнігі і здабыць новае пакліканне. Для гэтага мы стварылі ідэю інтэрнэт-пошуку. Пры гэтым, не аўтары

будуць шукаць выдавецтва, а наадварот. Пляцоўка «ЛитСайт» павінна дапамагчы ў рэалізацыі гэтай ідэі.

Малітва свайго роду

Малітва Госпаду аб прабачэнні роду - вельмі важны святы тэкст. Галоўная ідэя малітвы складаецца ў тым, што вы маеце зносіны з Панам адзін на адзін, а асноўная мэта яе - гэта выратаванне чалавечай душы. Як вы думаеце, ці можа быць выратавана брудная душа? Вядома ж, не. Толькі крышталёва чыстая душа мае права быць прабачэння. Усе мы людзі з грахамі, усе мы паступаем не вельмі добра. Дык вось, каб пазбавіцца ад усяго гэтага, каб не было грузу, вельмі важна размаўляць з Госпадам і прасіць пра выратаванне.

Асноўныя правілы малітвы аб прабачэнні роду

Расцэньваць дадзены тэкст варта як духоўную просьбу, як сур'ёзны дыялог са Усявышнім. Адно з самых важных правілаў дадзенай чыткі - гэта шчырасць верніка падчас просьбы. Асноўныя правілы святога тэксту такія:

 • перад чыткай важна прадумаць усё тое, што вы калісьці рабілі ў мінулым, усвядоміць сваю няправасць і папрасіць прабачэння перад Госпадам за тое, што вы калі-то здзяйснялі;
 • нават калі ўчынак быў нязначным, дробязным, але нядобрым - пра яго таксама варта абавязкова згадаць, калі вы моліцеся;
 • звяртацца Госпаду Богу неабходна з максімальны шчырасцю, з расхрыстанай душой, вызваляючы сваю душу ад усіх грахоў, якія калісьці былі побач з вамі;
 • будзе не лішнім, калі вы абавязкова схадзіце ў царкву і папытаеце прабачэння ў Бацюхны, адпусціце ўсе свае грахі;
 • таксама, маліцца можна як за сябе, так і за блізкіх вам людзей.

Малітва свайго роду - тэкст на рускай

Госпадзе Міласэрны і Судзьдзя Праведны, які карае дзяцей за нераскаянага грахі бацькоў да трэцяга і чацвёртага роду!

Памілуй і прабач мяне, маю сям'ю, маіх жывых і ўжо памерлых родзічаў і ўвесь памерлы мой род за вялікія і цяжкія грахі богоотступничества, за злачынства і зневажанне Саборнай клятвы і крестоцелования народа Рускага на вернасць багавыбранай Царскаму Роду, за здраду і здрада на смерць Памазанца Божага - Сьвятога Цара Мікалая Аляксандравіча і ўсёй яго Святой Сем'і, за адрачэнне ад Бога і Праваслаўнай Веры, за ганенні на Святую Веру і Царква, за разбурэнне і апаганьванне Храмаў Божых, святынь і свайго Праваслаўнага Айчыны, за ідал опоклонство і шанаванне багабрыдкай святаў, абрадаў, ідалаў, знакаў і ідэалаў сатанінскай рэлігіі багаборцы, за ўсе самагубства, забойства, вядзьмарства, блуд, распуста, матершину, блюзьнерства і ўсе аборты учыненыя з роду майго, і за ўсе іншыя цяжкія грахі, зьнявагі, блюзнерства , брыдоты і беззаконня роду майго ад стагоддзя зробленым, пра нихже Ты ўся весі, Госпадзе.

Не пакінь нас да канца ў грахах нашых загінуць, але адпусцілі, даруй, памілуй і прабач мяне, маю сям'ю, маіх бацькоў, маіх жывых і памерлых родзічаў, увесь памерлы мой род. Дазволь Соузы граху і няпраўды, разадранае клятву, якай мы звязаны за беззаконні нашы, здымі праклён за гэтыя страшныя грахі зь мяне і з усяго майго роду. Амэн.

Што адчувае чалавек пасьля адпушчэння грахоў і прабачэньня?

Пасля чыткі святога тэксту кожны чалавек адчувае сваю ласку. Хтосьці адчувае поўную лёгкасць, іншы пастаянна хоча ўсміхацца, а трэці літаральна адчувае, як з яго плячэй спадае груз. Вы самі зразумееце, калі малітва аб прабачэнні роду стане дзейнічаць. Калі ж параўнаць Даравальная стан з тым, што было да чыткі малітвы, то тут ёсць істотная розніца. Спачатку вы былі засаромленым, бессаромным чалавекам з негатыўнымі думкамі ў галаве. А затым, вы сталі добрым, адкрытым, лёгкім і прамяністым чалавекам.

 • Малебен аб зняцці праклёны;
 • Чытаць Псальма 50 на рускай мове - https://bogolub.info/psalom-50/;
 • Моцная малітва аб памерлых сваяках.

Памятаеце, што малітва аб прабачэнні роду - гэта вельмі эфектыўны тэкст. Бо абсалютна ўсе грахі адпускаюцца і забываюцца крыўды. Чалавек перастае адчуваць сябе ў дрэнным настроі. Хіба гэта не сапраўднае шчасце кожнага жыхара планеты? Хіба гэта не мара любога верніка?

Галоўная Малітвы Малітва аб зняцці праклёны. . у родзе ёсць якія пакутуюць ад хімічных залежнасцяў і г.д. . У імя Ісуса Хрыста, што прыйшоў у плоці, прашу Твайго прабачэння за ўсе грахі , якія я зрабіў (а) у гэтым жыцці.

Асноўная думка чытання псальма 50 складаецца ў тым, каб маліцца перад Усявышнім і выкупаць свой самы страшны грэх . Гэта лепшая малітва аб тым, каб прасіць прабачэнне перад панам, маральнасць «рэабілітавацца».

Пры гэтым не варта забываць, што трэба шчыра раскайвацца ў дасканалым граху і толькі тады прыйдзе дапамогу і прабачэнне . . Малітва аб нехрышчоных нябожчыкаў. Малітва ад спалоху ў дзіцяці - якую чытаць.

Малітва аб нараджэнні здаровага дзіцяці для цяжарных. Працяг роду - адно з самых моцных чалавечых жаданняў. . Толькі ў такім выпадку Гасподзь даруе вялікі грэх .

Больш часу праводзіць у малітвах . Ачысціць сваё сумленне ад грахоў праз . Такі род тых, што шукаюць Госпада, шукаюць аблічча Бога Якава! . прычасціцца прачыстых Тваіх Тайн для атрымання прабачэння грахоў і жыцьця вечнага.

Галоўная Малітвы Малітва аб зняцці праклёны. . у родзе ёсць якія пакутуюць ад хімічных залежнасцяў і г.д. . У імя Ісуса Хрыста, што прыйшоў у плоці, прашу Твайго прабачэння за ўсе грахі , якія я зрабіў (а) у гэтым жыцці.

Асноўная думка чытання псальма 50 складаецца ў тым, каб маліцца перад Усявышнім і выкупаць свой самы страшны грэх . Гэта лепшая малітва аб тым, каб прасіць прабачэнне перад панам, маральнасць «рэабілітавацца».

Пры гэтым не варта забываць, што трэба шчыра раскайвацца ў дасканалым граху і толькі тады прыйдзе дапамогу і прабачэнне . . Малітва аб нехрышчоных нябожчыкаў. Малітва ад спалоху ў дзіцяці - якую чытаць.

Малітва аб нараджэнні здаровага дзіцяці для цяжарных. Працяг роду - адно з самых моцных чалавечых жаданняў. . Толькі ў такім выпадку Гасподзь даруе вялікі грэх .

Больш часу праводзіць у малітвах . Ачысціць сваё сумленне ад грахоў праз . Такі род тых, што шукаюць Госпада, шукаюць аблічча Бога Якава! . прычасціцца прачыстых Тваіх Тайн для атрымання прабачэння грахоў і жыцьця вечнага.

Галоўная Малітвы Малітва аб зняцці праклёны. . у родзе ёсць якія пакутуюць ад хімічных залежнасцяў і г.д. . У імя Ісуса Хрыста, што прыйшоў у плоці, прашу Твайго прабачэння за ўсе грахі , якія я зрабіў (а) у гэтым жыцці.

Асноўная думка чытання псальма 50 складаецца ў тым, каб маліцца перад Усявышнім і выкупаць свой самы страшны грэх . Гэта лепшая малітва аб тым, каб прасіць прабачэнне перад панам, маральнасць «рэабілітавацца».

@ 2017 Боголюб - першы інтэрнэт-часопіс пра хрысціянства. Бог любіць нас.

Чытай на іншых мовах

 беларускіанглійская Нямецкі іспанскі французскі італьянскі партугальская турэцкі арабская ўкраінскі шведскі венгерская балгарскі эстонскі Кітайскі (спрошчаны) в'етнамская румынская тайская славенская славацкая сербская малайская нарвежская латышская Літоўскі карэйская японскі інданезійская хіндзі іўрыт фінскі грэцкі нідэрландская чэшскі дацкая харвацкая Кітайскі (традыцыйны) тагальская урду Азейбарджанский армянскіпольскі бенгальская грузінскі казахскі каталонская Mongolski руская Таджитский Tamil'skij тэлугу Узбецкий

дадаць каментар

Ваш e-mail не будзе апублікаваны. Абавязковыя палі пазначаныя *